: کارشناس ارشد کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو سازمان غذا و دارو رابطه مصرف آنتی بیوتیک با خواب آلودگی رو منکر شد.

مصرف آنتی بیوتیک موجب خواب آلودگی نمی شه

دکتر نوشین محمد حسینی با انتقاد از بعضی اعلام نظرهای غیر کارشناسانه مبنی براینکه «آنتی بیوتیک سیستم ایمنی رو تحریک می کنه

و این سیستم با گرفتن انرژی بدن موجب احساس خواب آلودگی می شه»، گفت:

تموم این مسائل بدون هر گونه منشاء علمیه.

مصرف آنتی بیوتیک و خواب آلودگی

ایشون گفت: بی حالی و ضعف بدن در بیماریای عفونی مربوط به عفونت و فعالیت باکتریا هستش

و آنتی بیوتیکا به کمک سیستم ایمنی در مقابله با باکتریا میان.

حسینی با تاکید براینکه آنتی بیوتیک باید با مشورت و تجویز دکتر مصرف شه،اعلام کرد: در این صورت احتمال بروز حوادث بد به کمترین حد ممکن می رسه.

اونا

.

منبع :