مقالات و پایان نامه ها

زیر ساختهای پرستاری برای ارتقای کیفیت مراقبت

زیر ساختهای پرستاری برای ارتقای کیفیت مراقبت آخرین بعد مطرح درتعریف شرایط محیط کار از دیدگاه لیک است که منعکس کننده میزان خدمت رسانی و برنامه های آموزش مداوم برای ارتقای کارکنان می باشد(71). در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تاکید بسیار بر ارتباط مناسب بین پزشک و پرستار

توجه به این نکته ضروری است که کار گروهی به معنای فعالیت مستقل گروهی از افراد نبوده و هماهنگی در انجام وظایف برای انجام موفق کارها ضرورت دارد(77) که لازمه آن ارتباط موثر میان گروه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

هدف از فراهم نمودن شرایط محیط کار جذاب و حمایتگر

همان طور که گفته شد بروز پیامدهای ناخواسته دربیمارستانها حتی در بالاترین سطوح مراقبتی ممکن ، اما قابل پیشگیری است. برنامه ریزی و اجرای راهکارهای مناسب می تواند وقوع چنین پیامدهایی را به حداقل برساند. ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

شایعترین خطاهای گزارش شده در مراکز مراقبتی

اما شایعترین خطاهای گزارش شده در مراکز مراقبتی با اشتباهات دارویی مرتبط می باشد. چرا که دارو درمانی در کنار تمام فعالیتهای درمانی و مراقبتی، معمولترین مداخله ای است که توسط پزشک تجویز شده و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پنومونی از عوارضی است که 15درصد همه عفونتهای بیمارستانی با آن مرتبط می باشند

پنومونی از عوارضی است که 15درصد همه عفونتهای بیمارستانی با آن مرتبط می باشند(44) و پنومونی وابسته به ونتیلاتور(VAP) به عنوان یکی از شایعترین عفونتهای اکتسابی بیمارستانی در بخشهای مراقبت ویژه شناخته می شود. این ادامه مطلب…

By 92, ago