مقالات و پایان نامه ها

آبـله مـرغان یکـی از آخــرین بیماری های مربوط به کودکان اسـت

فقـط تعداد کمی از بچه ها هستند که به این بیماریمـبتـلا نمی شوند، مگر اینکه ایمن سازی و مصونیتبیشتری برقرار شود.   آبـله مـرغان یکـی از آخــرین بیماری های مربوط به کودکاناسـت کـه زیاد در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

زیر ساختهای پرستاری برای ارتقای کیفیت مراقبت

زیر ساختهای پرستاری برای ارتقای کیفیت مراقبت آخرین بعد مطرح درتعریف شرایط محیط کار از دیدگاه لیک است که منعکس کننده میزان خدمت رسانی و برنامه های آموزش مداوم برای ارتقای کارکنان می باشد(71). در ادامه مطلب…

By 92, ago