۱۵۰
۲-۱-۵-۱-۳-۳-خوش بینی:
خوش بینی، یکی از عوامل آرامبخش وزمینه ساز شادی هاست،همان گونه که بدبینی و پندار بد درباره ی محیط و اطرافیان وجامعه، هر شیرینی را تلخ جلوه می دهد. ۱۵۱
۲-۱-۵-۱-۳-۴-سلامت و لذت:
امام صادق “علیه السلام” می فرماید: لذت زندگی هنگامی قابل درک است که که انسان از نعمت سلامتی برخوردار باشد. تن بیمار،زندگی را برای انسان تلخ می کند. لذت سلامت از هر لذتی بالاتر است. همه لذت ها هنگامی درک می شوند که انسان، سالم باشد.۱۵۲
۲-۱-۵-۱-۳-۵-شوخ طبعی:
یکی از زمینه های شادکامی،خنده و شوخی است.کسانی که گرفته و عبوس اند، روحی خسته و آزرده خواهند داشت.با کمی شوخ طبعی می توان نشاط و شادکامی را برای انسان به ارمغان آورد.۱۵۳امام علی “علیه السلام” در این باره می فرماید: (کان رسول الله “ص” لیسر الجل من اصحابه اذا رآه مغموما بالمداعبه وکان یقول :ان الله یبغض المبعس فی وجه اخوانه) (سیره ی رسول خدا “ص”این بود که وقتی یکی از اصحاب خود را غمگین می دید، او را به وسیله ی شوخی کردن، شاد می کرد و می فرمود: خداوند، نفرت دارد از ترش رویی در چهره ی برادرش.)۱۵۴
سعی کنیم از وضعیت موجود زندگی خود لذت ببریم و مدام نگران آینده نباشیم، قبول کنیم که برای مسائل و مشکلات زندگی همیشه راه حلی وجود دارد که باید آن را پیدا کنیم،سعی کنیم با مهارت های زندگی آشنا شویم و رضایتمندی خود را از زندگی افزایش دهیم.
۲-۱-۵-۱-۴-رابطه هوش هیجانی با شادکامی
تقریباً ده سال بعد از این که مفهوم هوش هیجانی در روان‌شناسی جا افتاد، یک گروه از روان‌شناسان دیگر، در فکر در انداختن سقفی نو در روان‌شناسی افتادند. آنها که نام مکتب قرن بیست و یکمی ‌خودشان را گذاشتند “روان‌شناسی مثبت‌گرا”، توجّه خودشان را روی جنبه مثبت زندگی انسان‌ها گذاشتند. شادکامی‌، یکی از مؤلّفه‌های هوش هیجانی است.
در واقع، آدمی‌که از هوش هیجانیِ بالایی برخوردار است، از چند راه می‌تواند شادکامی‌ خودش را حفظ کند:
?. با شناخت احساس‌هایش: در واقع، آنهایی که هوش هیجانی بالایی دارند، می‌توانند کوچک‌ترین تغییرات در احساسات خودشان را بشناسند و منفی یا مثبت بودنش را تشخیص دهند. آنها می‌دانند که الآن، شگفت‌زده شده‌اند یا از چیزی، چِندششان شده است. در واقع، تا کسی نتواند احساس‌های خودش را تشخیص دهد، نمی‌تواند آن ها را به شادی تغییر دهد ۲.یاد گرفتن قاطعیتِ محترمانه
۳-از نوشتن برای بیرون ریختن احساساتمان استفاده کنیم
نوشتن، یکی از بهترین راه‌هایی است که می‌تواند هیجانات ما را تنظیم کند و ما را مجبور کند که روی احساساتمان نام بگذاریم و آن هارا روی صفحه کاغذ، ثبت کنیم. نوشتن، هم، نوعی تخلیه هیجانی است و هم نوعی تنظیم هیجان.
۲-۱-۵-۲- خوش بینی
۲-۱-۵-۲-۱- تعریف خوش بینی:
خوش بینی را می توان استفاده کردن از تمامی ظرفیت های ذهنی مثبت، نشاطانگیز و امیدوار کننده در زندگی، برای تسلیم نشدن در برابر عوامل منفیِ ساخته ذهن و احساس های یأس آورِ ناشی از دشواری ارتباط با انسان ها و رویارویی با طبیعت، دانست.۱۵۵
سلیگمن خوش بینی را یک حالت شناختی می داند که به نحوه تفکر افراد درباره ی علت ها بر می گردد۱۵۶. در منابع اسلامی،خوش بینی را می توان از سه مفهوم در آموزه های اسلامی استخراج.
کرد:”حسن ظن در برابر سوء ظن”، حمل فعل مسلم بر صحت” و” دیدگاه کلی مسلمانان در مورد جهان و زندگی”
یکی از عناصر هوش هیجانی تفکر مثبت است.
یکی از عواملی که می تواند نقش مهمی در رضایت از زندگی داشته باشد، ویژگی خوش بینی است.
۲-۱-۵-۲-۲-خوش بینی در قرآن و روایات و روانشناسی :
جهان آیینه ای است که شما را آن گونه که هستید جلوه می دهد.اگر بخندید،چهره ای خندان به شما می نماید و اگر با چهره ای ناخوش بدان بنگرید، چهره ای درهم و خشن نشانتان می دهد. شخصیت هر فرد بر اساس طرز تفکر و نحوه ی نگرش او شکل می گیرد. از اینرو،باید برای نیروی اندیشه و تفکر مثبت اهمیت زیادی قائل شد،چرا که تفکر مثبت برکات زیادی را در پی دارد.۱۵۷
بسترهاى خوش بینى و بدبینى ما به دیگران
در زمینه خوش بینى و بدبینى ما به دیگران، بسترهایى وجود دارد که به مهم ترین نمونه هاى آن اشاره مى کنیم:
-هم نشینى: عامل بدبینى و خوش بینى ما به دیگران عمدتا کسانى هستند که ما با آن ها نشست و برخاست مى کنیم.
حضرت على(علیه السلام) مى فرماید: (هم نشینى با بدان باعث بدگمانى به خوبان مى شود و هم نشینى با خوبان بدان را خوب مى گرداند.)۱۵۸
ـ فضاسازى: همچنین توصیه شده است که زمینه هاى مثبتى براى قضاوت دیگران ایجاد کنید و از فضاسازى منفى و ایجاد زمینه هاى اتهام بپرهیزید. حضرت على(علیه السلام) مى فرماید: کسى که خود را در موضع تهمت قرار دهد نباید کسى را که به او گمان بد برده است، نکوهش کند.۱۵۹
۲-۱-۵-۲-۳-آثار خوش بینى به دیگران
فردى که نسبت به دیگران خوش گمان است و رفتارهاى سؤال برانگیز آنان را توجیه و حمل بر صحت مى کند، مهم ترین دستاورد را براى خود کسب مى کند و آن اینکه آسوده خاطر بوده و از افکار منفى که آسایش او را مختل مى کند، به دور خواهد بود. در مقابل، فرد بدگمان چون همواره منفى نگر است و جنبه نامطلوب رفتار دیگران را مى پذیرد، آرامش و آسایش خود را از دست مى دهد و همیشه پریشان خاطر، مضطرب و نگران خواهد بود.
از پیامدهاى روانى آن، ایجاد ترس، وحشت و اضطراب است. پیدایش این حالات باعث مى شود توازن و تعادل روحى شخص از بین برود و فرد از تصمیم گیرى، قاطعیت و حلّ مسائل خود باز بماند. حضرت على (علیه السلام) مى فرماید: (کسى که گمانش نیکو نباشد و به دیگران بدگمان باشد، از هر کسى وحشت مى کند.)۱۶۰
همچنین حضرت مى فرماید: ( کسى که بدگمان است، کسى را که خائن نیست، خائن مى پندارد.)۱۶۱ انسان به دلیل اضطراب و ناامنى حاصل از بدگمانى، در مقابله با حوادث، ضعیف و ناتوان مى گردد.
۲-۱-۵-۲-۴-اهمیت مثبت اندیشی
ارزش مثبت اندیشی وقتی معلوم می شود که بدانیم امید و نشاط در زندگی در سایه خوش بینی حاصل می شود. پیشوایان دین این موضوع را در روایات خود تأکید کرده اند و بزرگان و فقها نیز بابی مستقل برای آن گشوده اند. امام علی (علیه السلام) می فرماید: (حُسن الظنِّ من أفضل السَّجایا و أجزل العطایا)؛ خوش گمانی، از بهترین صفات انسانی و پربارترین مواهب الهی است.”۱۶۲
۲-۱-۵-۲-۵-تقسیم بندی خوش بینی:
۲-۱-۵-۲-۵-۱-خوش بینی به خدا:
یکی از صفات پسندیده مؤمنان، حسن ظن به خدا به معنای امید بستن به وعده های الهی، اعم از رزق و روزی، یاری و پیروزی مجاهدان، آمرزش گناهان و مانند اینهاست. ۱۶۳پیامبر اکرم (ص) فرمودند: (سوگند به خدایی که جز او شایسته پرستش نیست، به هیچ مؤمنی هرگز خیر دنیا و آخرت داده نشد جز به سبب خوش بینی اش به خدا و امیداری اش به او و حسن خلق و اجتناب از غیبت، و به خدایی که جز او سزاوار عبادت نیست، هیچ مؤمنی را بعد از توبه و استغفار عذاب نکند مگر به سبب بدگمانی اش به خدا و کوتاهی اش در امیدواری به او و بدخلقی و غیبت از مؤمنان.)۱۶۴
۲-۱-۵-۲-۵-۲- خوش بینی به خود
از نظر اسلام، این قسم از خوش بینی، ناپسند است، زیرا کسی که به خود خوش بین باشد، خود را بی نقص دیده و به عجب و خودبینی مبتلا می گردد. امام علی (علیه السلام) می فرماید: (مؤمن صبح نمی کند و در شبان گاه داخل نمی شود مگر آن که نفسش نزد او متهم است.)۱۶۵
۲-۱-۵-۲-۵-۳- خوش بینی به دیگران
نگاه خوش بینانه به اطرافیان و مسائل مختلف، از توصیه های دین اسلام است که روان شناسان نیز بر آن تأکید کرده اند. فرد مسلمان وظیفه دارد کار دیگران را حمل بر صحت کند. امام علی (علیه السلام) می فرماید: (هرگز به سخنی که از کسی صادر می شود گمان بد مبر، در حالی که می توانی توجیه صحیحی برای آن بیابی.)۱۶۶
۲-۱-۵-۲-۶-مؤلفه های خوش بینی در منابع اسلامی:
۲-۱-۵-۲-۶-۱-توجه به جنبه های مثبت زندگی؛
۲-۱-۵-۲-۶-۲-تفسیر مثبت رویدادها و مولفه؛
۲-۱-۵-۲-۶-۳-انتظار مثبت نسبت به آینده
مولفه اول می تواند شامل ده زیر مولفه باشد که عبارتند از:
– توجه به ویژگی های خداوند؛
-توجه به زیبایی های جهان؛
-توجه به امکانات و فرصت ها؛
-توجه به استعدادها و توانایی های خود،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید