دلايل استرس شغلي

استرس شغلي ممکن است به دليل مشکلات پيچيده و فراواني به وجود آيند؛ اما اگر بخواهيم برخي از نمونه هاي مشهود آنرا ذکر کنيم، مي توانيم به موارد ذيل اشاره داشته باشيم:

نا امني شغلي

اداره جات سازمان يافته در حال دگرگوني هستند و دليل آن نيز چيزي جز تغيير و تحول در ساختارهاي اقتصادي و گريز از فشارهاي مالي نيست. اين روزها فاکتورهايي نظير: سازماندهي مجدد تشکيلات، اعمال کنترل، ادغام شرکت ها، نقل و انتقال و …. به عنوان موارد اصلي ايجاد استرس براي کارکنان در آمده اند. از سوي ديگر کارخانجات و شرکت هاي متفاوت نيز سعي مي کنند تا حتي الامکان در اين چالش باقي مانده و پيروز از ميدان خارج شوند. چنين اصلاحات اساسي و بنياديني بر روي همه مشاغل ( چه يک پزشک و چه يک کارگر ساده ) تاثير مي گذارد.

تقاضاي بالا در اجرا

انتظارات غير واقعي، به ويژه در زمان سازماندهي مجدد شرکت ها، گاهي فشار بيدليل و مضري را بر روي کارکنان اعمال مي دارد به عنوان يکي از منابع مهم و بزرگ تنش و اضطراب محسوب مي شود. حجم بالاي کار، ساعات طولاني کاري، و گرايش شديد به اتمام پروژه ها در مدت زمان معين، مي تواند کارمندان را از نظر جسمي و روحي تحت فشار بي حد و حصري قرار دهد. سفرهاي مکرر تجاري و دور بودن بيش از اندازه از خانه و خانواده نيز مي تواند به عنوان يکي ديگر از عوامل ايجاد استرس به شمار آيد.

تکنولوژي

گسترش تکنولوژي در سيماي بهره گيري از فن آوري هايي نظير: کامپيوتر، پيجر، تلفن همراه، دستگاه فکس، و اينترنت، باعث افزايش سرعت و دقت شده است. از اينرو کارفرمايان انتظار دارند تا کارمندان با استفاده از امکانات فوق الذکر، خلاقيت، سودمندي، و لياقت خود را بيش از پيش افزايش دهند. پي رو اين انتظار، فشار بر روي کارکنان، به منظور انجام به موقع و بي نقص کارها را به طور طبيعي زياد مي شود. کارگراني که با ماشين هاي سنگين کار مي کنند، به منظور برخورداري از هوشياري دائمي، مي بايست استرس بي حد و اندازه اي را تحمل کنند. از سوي ديگر مسئله همسو شدن با پيشرفت هاي تکنولوژيکي مطرح مي شود و کارکنان مجبور هستند کابرد نرم افزارهاي متعدد را در مدت زمان بسيار کوتاهي فراگيرند، که اين مطلب خود يکي از عوامل موثر براي ايجاد استرس در افراد به شمار مي رود.

فرهنگ محيط کار

پيدايش سازگاري با محيط کار، مي تواند از ابعاد مختلف، امري استرس زا محسوب شود و فرقي نمي کند که به تازگي وارد فضاي جديد کاري شده باشيد و يا اينکه براي ساليان دراز در آن بخش مشغول به خدمت باشيد. فرد براي اينکه بتواند خود را با گزينه هاي مختلف فرهنگ محيط کار از قبيل: الگوهاي ارتباطي ميان افراد مختلف، رعايت سلسله مراتب، رعايت فرم و پوشش مخصوص (در صورت نياز) و مهم تر از همه الگوهاي رفتاري و کاري کارفرما و همقطارهايش وفق دهد، ملزم به رعايت يکسري خط مشي هاي از پيش تعيين شده مي باشد. در نتيجه فرد خواه نا خواه به سمت مشکلات عديده اي با همکاران و يا حتي با مقامات بالاتر سوق داده مي شود.  در بسياري از موارد سياست هاي شغلي و يا  شايعات بي پايه و اساس در محيط کار، از مهمترين منابع توليد استرس مي باشند.

مشکلات شخصي يا خانوادگي

کارمنداني که دچار مشکلات خانوادگي و يا شخصي ديگر هستند، معمولاً تنش هاي شخصي خود را با مسائل کاري مخلوط کرده و آنها را با خود به محيط کارشان مي آورند. زماني که فرد در حالت افسردگي و خستگي مفرط باشد، توجه او متمرکز نشده و انگيزه هايش تا حد بسيار زيادي کاهش پيدا مي کنند و همين امر سبب مي شود تا از عهده مسئوليت هاي شغلي خود به خوبي بر نيايد.

دسته بندی : استخدام