تغییر سبک زندگی اشخاصیکه از داروهای آنتی سایکوتیک (ضد دیوونگی) واسه کنترل بیماریهای روانی بطور جدی استفاده می کنن دلیل لاغری و بهبود اندازه  قند خون این افراد می شه. یافته های این تحقیق که با پشتیبانی مالی انستیتو ملی بهداشت  انجام شده، درمجله American Journal of Psychiatryبه شکل  آنلاین منتشر گردید.

 تحقیقات نشون میده آدمایی که به بیماریهای روانی جدی مانند  شیزوفرنی و مشکل دو قطبی گرفتار هستن درمعرض خطر بالای چاقی و بیماریهای مربوط به چاقی مثل دیابت قرار دارن. داروهایی که علایم بیماریهای روانی رو در این افراد کنترل می کنن با تحریک اشتها و ایجاد تشنگی بیشتر موجب تغییرات متابولیکی می شن که منتهی به زیاد شدن وزن این بیماران می شه. دراین تحقیق ۲۰۰ فرد دارای  اضافه وزن یا چاق که از داروهای آنتی سایکوتیک واسه کنترل بیماریهای روانی جدی استفاده می کردن شرکت داشتن. این افراد در دو گروه ثبت نام شدن نصف اونا  به مدت یکسال درگروه مداخلات  روش زندگی و نیمی دیگه به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدن.

 شرکت کنندگان درمداخلات روش زندگی نسبت به گروه کنترل در دوره کاهش وزن تونستن ده پوند بیشتر از وزن خود کم کنن، بعضی از این افراد درطی دوره حفظ وزن مقداری به وزنشون اضافه شد اما وزن این افراد درانتهای دوره مداخلات بازم ۶ پوند کمتر ازافراد گروه کنترل بود.

 افراد شرکت کننده درگروه مداخلات  روش زندگی نسبت به افراد گروه کنترل دو برابر احتمال بیشتری واسه قندخون ناشتای طبیعی داشتن و اندازه بستری بیمارستانی دراین گروه کمتر از گروه کنترل بود(۶.۷درصد در گروه  مداخلات روش زندگی درحالیکه این آمار درگروه کنترل به ۱۸.۸در صد می رسید).

پرفسور Greenازمرکز تحقیقات سلامت درمرکز  قیصر در پورتلند اورگان میگه: تحقیقات ما اولین مطالعه ایه که نشون میده مداخلات روش  زندگی  می تونه به افراد گرفتار به بیماریهای روانی جدی در کاهش وزن وکاهش خطر دچار شدن به دیابت  وکاهش نیازبه بستری در بیمارستان  کمک کنه.

 دکتر Greenاضافه می کنه: تحقیقات قبلی نشون میده با مداخلات روش زندگی موفقیت متوسطی درکاهش وزن این افراد ایجاد میشه اما بهبود در مقدار قندخون اونا یا اندازه نیاز به مراقبتهای بیمارستانی مشاهده نشده بود.

 این تحقیق با نام STRIDEاز سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ ادامه داشت.  درزمان ۶ ماه که مرحله کاهش وزن درگروه مداخلات روش زندگی بود شرکت کنندگان بطور هفتگی در۲ ساعت جلسه  گروهی که شامل ۲۰ دقیقه فعالیت فیزیکی بود، شرکت کردن. به شرکت کنندگان ثبت مواد غذایی مصرفی روزانه، اندازه فعالیت بدنی روزانه آموزش داده شد. واسه این افراد اهدافی  واسه مقدار فعالیت  فیزیکی، رفتارای تغذیه ای و کیفیت خواب تعیین گردید. به اونا درباره  اثرات  داروهای ضد دیوونگی وتأثیرات اون بر وزن توضیحاتی داده شد، هم اینکه پیشنهادای  خاص ای درباره این موضوعات  و چگونگی بحث در این موارد با مسئولین مراقبتای بهداشتی به این افراد داده شد.

افراد گروه کنترل درجلسات کاهش وزن یا حفظ وزن شرکت  نمی کردن اما اونا در انجام کارایی بمنظور کاهش وزن خود آزاد بودن.

 از تموم شرکت کنندگان خواسته شد در جلسات راهنمایی و آزمایش اندازه گیری وزن، فشارخون  و آزمایشات  قندخون شرکت کنن تا در صورت بالا بودن مقادیر آزمایشگاهی خارج از محدوده نرمال به دکتر یا بخش اورژانس برگشت داده شن.

 مداخلات STRIDEکه شامل مدیریت وزن و کنترل فشارخون بود. این مداخلات از راه کارآزمایی PREMIERو کارآزمایی رژیم غذایی DASHکه واسه آدمایی که به بیماریهای روانی گرفتار نیستن طراحی شده بود، انجام شد.

 شرکت کنندگان درگروه مداخلات بین ۹ تا ۱۲ پوند از وزنشون کم شد که این مقدار قابل مقایسه با کم شدن وزن متوسط ۱۰ تا ۱۵ پوندیه که در کارآزمایی PREMIERدرافراد سالم دیده شده بود. نویسندگان مقاله می گن: اگه افراد گرفتار به بیماریهای روانی جدی در برنامه های سختگیرانه  کاهش وزن شرکت کنن و وسایل مناسب و حمایتهای کافی از اونا  انجام بشه می تونن کاهش وزنی مشابه با افراد سالم درزمان این مداخلات داشته باشن. مطالعه دکتر Greenبه وسیله انستیتو ملی دیابت، بیماریهای گوارشی وکلیه پشتیبانی مالی گردید.

منبع-diabetestma

منبع : hidoctor.ir